Felanvändning av begreppet “rasifierad” riskerar att osynliggöra utsatta grupper.

Vad betyder det egentligen att vara rasifierad? Vardagsrasismen definierar begreppet på följande sätt:

Ordet i sig har använts länge men inte nått de större massorna riktigt, nu har det anammats i bredare utsträckning inom framförallt den feministiska intersektionella rörelsen. Ordet syftar helt enkelt till att beskriva sociala konstruktioner som placerar människor i fack. Ofta kommer det invändningar från (vita) personer att ordet har sådan negativ klang och för tankarna till rasbiologi. Detta är exakt vad meningen med ordet är! Det är inget ord tänkt att vara trevligt eller positivt laddat utan visa på just negativa, orimliga föreställningar om människor baserat på “ras”.

 Som de flesta av oss vet fanns det förr en väldigt utbredd syn på människan som bestående av olika biologiska raser, svarta, asiater, arier osv. I Sverige hade vi liksom flera andra länder ett rasbiologiskt institut. Där försökte forskarna finna tydliga biologiska skillnader i både fysik och psyke mellan personer från olika länder och koppla detta till en påstådd rasprofil. Idag är vetenskapen enad om att det inte finns raser bland människor men tanken om mänskligheten som uppdelad i “raser” lever kvar. Numer pratas det om etniciteter och kulturer där kultur gärna görs till något statiskt, något medfött som vi aldrig kan ändra helt på. Detta medför fördomar och ideer om att personer från vissa länder eller kulturer skulle bete sig på ett visst vis, se ut på ett visst vis och framförallt: vara rejält olika de födda i ett västerländskt land. Det är detta som är rasifiering.

 Rasifiering liksom “vit” är rent sociala konstruktioner och därför inget statiskt. Det finns även vita som på grund av sin religion eller härkomst/kultur rasifieras, ett tydligt exempel på detta är Romer och resandefolk. Det finns även de som passerar som vit så länge ingen frågar om deras ursprung, dessa har del av en del vithetsprivilegium men inte alla då det alltid finns en risk att de “avslöjas”. Detta gäller tex personer från östeuropeiska länder som Ryssland eller Polen.

 

Som vi kan se så är själva meningen med begreppet rasifierad att definiera, analysera och föra ett förtryck fram i ljuset. Rasifiering är något som görs mot dig av andra mot din vilja, precis som med andra förtryck så är det ett ovälkommet fenomen. Anledningen till att jag skriver det här är för att jag ser hur begreppet väldigt ofta används som ett vertyg för att klumpa ihop alla människor som inte passerar som vita svenskar i samhället. Det som saknas är nyansering: alla som rasifieras, rasifieras inte på samma sätt eller lika mycket. En kan vara rasifierad och fortfarande ha väldigt mycket privilegier och en kan  vara rasifierad och inte ha väldigt få privilegier på grund av sitt ursprung. Hur gör vi då för att se maktförhållanderna rasifierade emellan? Genom att inte använda begreppet där det inte behövs eller där en känner till individens eller gruppens ursprung. Det vi riskerar att göra när vi gör begreppet rasifierad till ett paraplybegrepp för alla som inte passerar som vita svenskar är att osynliggöra väldigt utsatta grupper i samhället. Vi måste inse att rasifierade människor i Sverige idag inte är en homogen grupp och att vi inte kan göra det riktigt så ensidigt och enkelt. Problematiken är mer invecklad och djupgående och det handlar inte enbart om att vita utsätter alla andra för rasism. Rasismen finns inom alla grupper i samhället och rasistiska strukturer upprätthålls och frodas inom alla grupper.

Ett annat mer generellt problem med att enbart prata om rasifierade personer som grupp är att en reducerar människor till sitt förtryck. Att bli rasifierad är att bli utsatt för förtryck i form av strukturell rasism som både finns på individ och samhällsnivå. Däremot så är ingen människa sitt förtryck, ingen är enbart förtryckt, det är inte en enhetlig identitet en bär på. Precis som en person som är trans är mer än bara trans och kanske inte alltid vill bli referrerad till den som är trans så är rasifierade personer mer än bara rasifierade. För att kunna belysa enskilda gruppers underprivilegiade ställning i samhället måste vi prata om ursprung. Pratar vi om förtrycket och rasismen svarta möter i Sverige möter så är det väldigt annorlunda från den rasism jag som bosnisk muslim möter. Anledningen till att olika sorters rasism drabbar mig som bosnisk muslim och en svart person från Afrika sitter i att vi först kategoriseras efter hy där ljusare hy= mer ok, därefter kommer det kulturella. Någon som går i slöja kan få direkt ifrågasättande för att det syns att hon är muslim, någon som är svart möter också rasism direkt för att hudfärgen inte går att dölja, men någon som “smälter in” kanske möter rasism först när någon frågar efter namn, ursprung eller denne berättar om sin kultur. Vill vi tala rent allmänt om den strukturella rasismen som finns så fungerar begreppet väl men vi måste inse att det inte kan byta ut begrepp så som “ursprung” eller “bakgrund”. “Rasifierad” eller “rasifiering” är inte ett finare, mindre fördomsfullt ord för invandrare eller icke-svenskar. När vi klumpar ihop alla människor som utsätts för rasism till “rasifierade” och slutar tala om ursprung, kultur, religion, social bakgrund osv så osynliggör vi hur rasism drabbar vissa mer än andra och vi missar att rasismen finns över allt, inte enbart bland vita.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s