Marxistisk teori

Religionsförakt går hand i hand med kvinnoförakt och rasism.

Det är socialt acceptabelt att hata religion. Det här hatet manifesterar sig ofta i en oro/kritik kring hur kvinnor och andra utsatta grupper behandlas i religionens namn. En annan aspekt av religionshatet ligger i att människor som anser sig tillhöra en religion (lägg märke till att det spelar väldigt liten roll hur religiösa dessa människor är eller hur mycket de faktiskt utövar sin religion) anses vara ologiska, obildade, konservativa vidskepliga, dumma och allmänt sämre än logiska och rationella ateister. Ateister har insett att det här med religion och andlighet bara är en massa trams folk använder sig av för att de inte vågar se “sanningen”. Det här är en väldigt klassisk marxistisk syn på världen och omvärlden. Den klassiska marxistiska teorin (marxistisk teori har hunnit utvecklas ett par vändor sen Marx och Engels fick feeling och skrev sina böcker) bygger på att vi måste göra oss av med våra religiösa föreställningar för att inse att vi är förtryckta och i förlängningen så kommer revolutionen och samhällsutvecklingen ske. “Religion är opium för folket” är ett rätt känt citat som avänds där Marx ser religion som ett medel för att hålla de omedvetna massorna i shack. Den här synen på religion lever kvar än idag och dess följare består mest av vita medelklass män som fattat det här med att vi måste göra oss av med vårt falska medvetande för att kunna se samhället och livet för vad det verkligen är.

Religionsförakt är också starkt kopplat till rasifierade kroppar i samhället. Religionskritiker är mycket mer benägna att kritisera en utländsk kropp med drag från mellanöstern och anta att den personen är mer religiös än vita kroppar som är byggda på en kristen värdegrund. Vita ateister ger sig för det mesta på Islam och anser att Islam är en kvinnoförtryckande religion med förlegade ideer om samhället, inskränktar på individens frihet och rent allmänt inte hör hemma i ett demokratiskt och västerländskt samhälle där vi faktiskt kommit ett steg längre. Det är just det, ett steg längre. Många ateister anser sig vara snäppet högre på evolutionsstegen eftersom de har utvecklats från att vara simpla människor som dyrkar gudar och utför religiösa ritualer till varelser som “kan tänka själva” och faktiskt se världen för det den egentligen är.

Problemet med det här resonemanget är att det är lika kvinnoföraktande och rasistiskt ibland så som extremister på den religiösa kanten kan vara. Jag ska förklara varför. Det är kvinnorna i en familj som upprätthåller religionen, håller den vid liv. Det här har egentligen väldigt lite med religion att göra men mycket av det som anses religöst utövande idag är samtidigt kvinnogöra. Det är kvinnor som planerar, fixar med maten, bjuder in folk, planerar presentinköp, tar hand om barnen osv under alla högtider. Julen är som stressigast för kvinnorna eftersom de har hand om julstädningen, maten, underhållningen, gästfriheten och att faktiskt hålla kontakt med alla andra som hennes familj ska fira jul med. Det är ingen skillnad i andra religioner. Det är också kvinnorna som håller religiösa värderingar vid liv så som att vända andra kinden till för att hålla en destuktiv relation vid liv, ta hand om barn och hem i större utsträckning och helt enkelt visa mer känslor och vara mer känslosam i det dagliga livet. Vi ser det kanske inte men mycket av kvinnorollen i Sverige idag vilar på en kristen värdegrund där kvinnan är passiv och omhändertagande medan mannen är aktiv och ledande.

Ateister som kritiserar religion missar ofta att de själva lever ut en väldigt religiös värdegrund. Kvinnor dubbelbestraffas för sina kvinnliga egenskaper på så sätt att samhället kräver att kvinnan är mer passiv, känslosam och omhändertagande men samtidigt så ses hon ned på för att hon inte är lika rationell och ser världen “för vad den är”. Den religiösa gruden vi har i Sverige är den som håller upp den makt män har: att då håna religion är att håna de egenskaper och värderingar som faktiskt validerar de strukturer och normer vi har mellan kvinnor och män. Att håna och hata allt som på något sätt skvallrar om religion är att också håna kvinnors egenskaper som bygger på omhändertagande, uttryck av känslor och att hålla ihop relationer, egenskaper som vi behöver, egenskaper som faktiskt är positiva och inget som förtjänar hån och nedsättande kommentarer.

Att analysera den kristna värdegrund vi har i Sverige är självklart inte fel och något som kanske måste göras för att vi ska få bukt på den hederskultur vi har i västvärlden exempelvis men problemet är ju att det inte är den krista värdegruden som kritiseras. Det är Islam och muslimer som får ta den stora andelen av kritik. Det är här rasismen kommer in. Vita ateister kritiserar andra kultur och religioner och med det framstår de som mer upplysta. Det här gör att en avskärmar sig från all kritik genom att säga “ja men jag är bara emot religion, jag är kritisk mot Islam inte mot folket” samtidigt som en själv lever ut vissa religiösa värderingar som faktiskt håller många grupper förtryckta. En annan aspekt av kritiken mot Islam är ofta att den är väldigt mediapåverkad och onyanserad. “Ja men är hedersmord, våld, förbud och kvinnoförtryck något vi ska uppmuntra i Sverige”? är en kommentar jag fick sist jag diskuterade det här med en ateist. Självklart ska vi motverka sånt men att applicera hedersmord, våld, förbud och kvinnoförtryck på en grupp, att till slut göra det synonymt med människor som har arabiska drag är faktiskt inget annat än rasism. Att se varje muslim som en bakåtsträvande barbar är inte särskilt antirasistiskt. Det är att missa att alla dessa saker faktiskt förekommer i Sverige också och inte har något med en specifik religion, kultur eller tradition att göra utan ofta handlar om en väldigt taskig kvinnosyn, en kvinnosyn många svenska män själv bär på.

Jag tycker alla ateister/religionskritiker/motståndare/hatare ska kliva ned från sina höga hästar och granska sig själva. Består din kritik mot religion och människor som utövar den enbart av att göra narr av människor från en viss kultur eller att klanka ned på obildade för att “de inte vet bättre” så är du kanske själv inte så upplyst. Att länka allt dåligt som sker i samhället till att muslimer eller andra grupper är dumma i huvudet och en själv är så upplyst låter väldigt likt de religiösa extrermister en själv är så rädd för och hatar. Marxistisk teori har också utvecklats sen Marx pratade om falskt medvetande, det kan vara så att det inte finns någon absolut sanning och att vi behöver ett medvetande för att överleva men det kan vi prata om i nästa inlägg.

 

Ett litet tillägg: Att inte tro på något och att inta ha en religon en tillskriver sig själv är självklart inte det som diskuteras i texten.

 

 

Patriarkatet äger kvinnan och kapitalismen säljer hennes kropp.

För något år sedan såg jag en föreläsning på youtube som heter ”Killing us softly”  av Jean Killbourne. Hon tog upp hur kvinnor representeras inom reklam och modebranschen och hur de reduceras till objekt och kroppsdelar. Det här inte på något sätt en revolutionerande upptäckt men under föreläsningens gång (finns förövrigt väldigt mycket bra videoklipp på youtube som går under ”Killing us softly” titeln om en vill ha fler exempel) så tog hon upp en annan aspekt som inspirerat mitt inlägg idag. Hon pratar om hur kvinnors framställning i media är en stor del av vår våldtäkts och konsumtionskultur vi har idag. Vi ser dagligen kvinnor i våldtäkssituationer, bilder på mördade kvinnor eller kvinnor som utsätts för olika sorters våld och kränkningar.

Här kommer några få exempel för att visa vad jag menar:

calvin-klein-is-another-brand-that-strives-to-be-daring-and-is-often-chastised-for-its-suggestive-ads-this-ad-ran-in-australia Dolce-Gabbana-Ad-Sexist italian-fashion-company-relish-was-slammed-for-this-ad-which-pictures-rio-de-janeiro-police-officers-groping-two-models-the-ads-were-run-on-billboards-in-italy natan_diamond(1) this-ad-from-suit-maker-duncan-quinn-leaves-us-scratching-our-heads-but-its-sexual-and-violent-tones-are-less-than-subtle this-american-apparel-ad-which-shows-a-faceless-woman-on-her-knees-is-somewhat-ambiguous this-one-is-a-bit-more-subtle-its-not-clear-whether-this-couple-knows-each-other-or-whether-the-woman-is-in-for-an-unpleasant-surprise tomfordfragrancead victim-of-beauty-ad-1__oPt violence2 violence16

Det räcker inte med att vi blir arga och kritiserar dessa bilder, vi måste förstå varför det ser ut som det gör. Jag vill i det här inlägget försöka reda ut varför det blir såhär, varför säljer bilder på kvinnor och deras kroppselar i utsatta situationer? Vad är det för ideal, drömmar, önskningar och ideer som säljs egentligen? Det är ju det reklam är till för: att sälja och förmedla ett ideal och få oss som konsumenter att tro att vi är ett steg närmare idealet/normen om vi konsumerar det som reklamen förmedlar. Men varför, varför försöker vi ens sälja och köpa varor/ideal med bilder som förmedlar våldtäkt, våld och utssatthet gentemot kvinnor och deras kroppar? Svaret är enkelt: kapitalismen. Kan en målgrupp skapas och marknadsföras till, säljas och profiteras på så spelar det ingen roll vad det är som säljs eller vem det är som säljs. För att på en djupare och mer strukturell nivå förstå hur reklam och kapitalism hänger ihop med normer, skönhetsideal, ätstörningar, våldtäkter, våld mot kvinnor osv i all oändlighet behöver vi prata mer om varför vi värdesätter materiella saker så mycket i dagens samhälle.

Marx utvecklade i sin bok Kapitalet (1867) en omfattande teori som han kallade för ”varufetishism”. Marx oroade sig för hur alltmer massproducerade produkter skulle påverka relationen mellan arbetaren, produktionsprocessen och den färdiga produkten som säljs på marknaden. Marx skriver om hur människor med kapitalismens spridning förblindas av fina saker (varor, produkter) som resulterar i en marginalisering av produktions processen och arbetaren. Arbetaren separeras då från sin produkt och blir i sluändan mindre viktig. Genom att ”glömma bort” arbetaren som skapat varorna så ökar klasskillnaderna eftersom förtrycket blir osynligt och väldigt abstrakt. Ett system har skapats där materiella saker är viktigare än människor och där individer beskylls för sin egen fattigdom eftersom ”alla kan bli något om de bara arbetar för det”. Marx påpekade redan då att människor umgås via och genom materialla saker, varorona blir det centrala i människors liv istället för möten på en intellektuel nivå. Ett bra exempel för att illustrera hur vi idag kommunicerar via saker och inte med varandra, hur vi inte har en aning om varifrån allt vi konsumerar kommer ifrån, är iPhone. iPhone är mer än en teknisk pryl idag, den är en teknisk pryl som vi tillskrivit vissa ideal, drömmar, ideer och att äga en iPhone säger något om oss. Att äga en iPhone symboliserar att vi har råd att köpa en vilket visar att vi tillhör en klass i samhället med pengar men den symboliserar också vissa egenskaper som tex andra märken inte har. Vi kommunicerar via materiella saker. Ett annat exempel är desginerväskor: att äga en äkta Channelväska säger en sak medan att äga en väska från Lidl säger en annan. Båda är varor, gjorda för att bära omkring på andra varor men de sänder ut två helt olika kategorier av signaler. Dessa väskor säger något om oss som personer. Vi drar ofta slutsater om andra utifrån vad för prylar de äger och visar upp. Någon som äger en Channelväska uppfattas av andra som rik, sofistikerad, övreklass osv och behandlas utifrån dessa egenskaper väskan sänder ut. En person som äger en väska från Lidl ses som fattig, underklass och inte lika ”fin”. Det som saknas i vår relation till materiella saker är människorna som faktiskt producerar en Channel väska eller en iPhone. Deras lidande, minimala löner och konstanta förtryck och uttnyttjande av rika länder osynliggörs eftersom vi enbart ser den slutgiltiga produkten och det behov av mer produkter kapitalismen väcker i oss som konstanta konsumenter.

Vad har allt det här med kvinnokroppen, reklam branschen och feminismen att göra? Marx oroade sig för vad som skulle ske med mänsklig interaktion om den enbart skedde via varor och om arbetarna osynliggjordes. Jag oroar mig visserligen för samma sak men jag oroar mig även för vad som sker med kvinnan och hennes kropp när hon blir till en produkt, något att äga och objektifiera. Jag tycker inte det är någon större skillnad mellan en iphone/Channel väska och en kvinnokropp idag. Kvinnans kropp och kroppsdelar har tagits över av kapitalismen. Hon ägs av patriarket och säljs/marknadsförs av kapitalismen. Utnyttjandet och exploateringen av kvinnokroppen genomsyrar hela samhället vilket vi kan se i både reklam/populärkultur men även i bristande lagverk som inte prioriterar våld mot kvinnor som ett verkligt problem. Eftersom kvinnan inte äger rätten till sin egen kropp så är bilderna högre upp i inlägget högst logiska, de projicerar de ideal och normer vi har i samhället idag: de projicerar och visar att vi lever i ett patriarkat. Kvinnor våldtas och förövare går fria och det återspeglas inom reklam och media. Bilden nedanför är min egen illustration av hur Marx teori hänger ihop med våltäktskultur och patriarket idag.

009

Klicka för större bild.

1. Varufetischism: Vi kommunicerar via varor som sänder ut sociala koder som sedan skapar normer och strukturer vi lever efter.

2. Sträcker sig och tar över kvinnokroppen: Kvinnans kropp är inte hennes egen, ägs av patriarket och definieras av patriarket som ett objekt, något passivt som används för andras njutning eller tillfredställelse.

3. Skapar förebilder inom media och populärkultur: Reklam, mode och populär kultur i allmänhet visar upp kvinnor som uppfyller alla ideal för det perfekta objektet som vi indoktrineras in i och försöker efterlikna.

4. Status quo (Normer och strukturer upprätthålls): Ingenting förändras eftersom kvinnan blivit en vara och är själv separerad från sin egen kropp som helhet och har därför inte makten eller möjligheten att styra vad som sker. Precis som med arbetaren i fattiga länder vars förtryck osynliggörs av vårt behov av den senaste varan osynliggörs kvinnans förtryck och det faktum att det faktiskt är en person som utnyttjas bakom varje reklambild. Våldtäktskultur och våld mot kvinnor frodas och reproduceras överallt.

5. Internaliserat självhat och sexism: Slutgiltigen så internaliserar kvinnor själva att de är objekt, något som defineras av män och används som en vara i kapitalismen. Flickor lär sig tidigt att utseende är det som räknas och utseende är det som säljer och ger en ett lyckligt liv. Resultatet blir att patriarket och synen på kvinnan reproduceras i all oändlighet och går i arv till nya generationer.

Allting hänger ihop och allting följer strukturer.

Orientalism och den exotiska kvinnan

Vill ni få mer bakgrunds  fakta inför Orentalism och den exotiska kvinnan läs gärna mitt inlägg: Hegemoni och varför feminismen ses som en radikal rörelse.

Orientalism är term som enligt mig bäst beskrivs och förklaras med utgångspunkten att Europa har konstruerat “kunskap” av allt öster om gränserna, dvs utvecklat en diskurs och namngett det andra eller “det som inte är som Europa”. Genom att under koloniseringen vara den dominerande (hegemoniska) makten/strukturen i världen kunde Europa definera och underordna alla andra länder och kulturer som inte var europeiska och som kunde utnyttjas för egen vinning. Det är precis i det här makten ligger, att vara den som definerar något, som beskriver det, namnger det och sedan behandlar det som “det andra eller det annorlunda som skiljer det från oss/mig” betyder också att en dominerar och styr det. (Exempel: hur mannen definerar kvinnan och sedan underordnar henne genom patriarket som indoktrinerar henne i den kvinnliga könsrollen som per definition ses som lägre stående och sämre än den manliga könsrollen). Orienten och orientalism är Europas uppfinning och beskriver relationen mellan Väst och Öst. Det orienten gjorde och fortfarande gör idag är att tvingas definera västvärlden som en kontrasterande bild, ide, personlighet och upplevelse, kort och gott: väst utnyttjar öst för egen vinning som i sin tur reproducerar sig själv som annorlunda och ger väst den kultur och definition det behöver för att fortsätta vara den dominerande kulturen i världen. Kulturer utanför den västerländska kulturen kan idag inte existera av sig själva, eller existera självständigt utan att definera sig själva (och defineras av väst) utifrån västs strukturer och kulturer.

När jag skriver det här så inser jag att det låter väldigt abstrakt så jag tänkte försöka visa hur orientalism och västvärldens syn på människor och andra kulturer visar sig i “den exotiska kvinnan”. Det är intressant hur vita människor ofta anser sig ha koll på vad rasism innebär men väldigt ofta missar att exotifieringav personer av annan härkomst/utseende härstammar från en väldigt nedvärderande och rasistisk diskurs. Den exotiska kvinnan blir då ett väldigt intressant exempel då hon är både hatad och hyllad. Hatad om hon visar sig vara obekvämt exotiskt på så sätt att hon kräver respekt för sin kultur och bakgrund, att hon ska ses som en person och inte som en kulturell företeelse men samtidigt hyllad av män och kvinnor som något nytt och spännande. Vita män som har en relation till en rasfierad kvinna ser det som något annorlunda och spännande, något nytt, som om hon är en ny smak de måste testa, ta en risk och beställ något annat än det vanliga på stammis haket liksom. Eftersom den vita mannen har makten att definera den rasfierade kvinnan så kommer hon alltid vara undeordnad honom, inte enbart i egenskap av sitt kön men även i egenskap av sin kultur och ursprung. Allt den exotiska kvinnan gör eller säger är en kontrast gentemot normen/mannen.

Det som gör det hela extra komplext är att denna exotifiering framställs som väldigt positiv. Jag har personligen träffat vita män som förklarat för mig att jag är så mycket coolare och schysstare än “svenska tjejer” då de är gnälliga och svåra att hantera. Jag har fått höra att jag ser mystisk ut, att jag ser ut att vara bra i sängen (enbart pga mitt “exotiska” utseende) och att jag får vita män attt känna sig väldigt omtyckta och speciella. Jag har legat bredvid män i sängen mitt i natten, viskat förtroligheter och delat hemligheter, trott att vi förstår varandra, att vi på något sätt har fått kontakt som människor, som personer, tills han helt plötsligt tände lampan, la sin arm bredvid min och utbrast – Alltså det är så himla kul att din hud är mörkare än min! Inte för att du är sådär jättemörk men det syns ju att det är skillnad! Jag har umgåts med vita vänner som avundsjukt suckat – åhhh vad jag önskar jag kunde se sådär exotisk och kurvig ut som du! Den vita kvinnan defineras och döms av både den vita kvinnan och mannen vilket ger en ytterligare dimension av förtryck då hon förtrycks för mer än enabrt sitt kön.

Europa uppfann öst och med det orientalismen. Den vita mannen (och kvinnan) uppfann den rasfierade exotiska kvinnan och genom henne kan de definera sig själva som normen, som det rätta och det “icke andra”.

Hegemoni och varför feminismen ses som en radikal rörelse

Feminismen och feminister ses av många idag som en radikal rörelse som störs av “rabiata nazifeministiska PK maffian” men varför är det så egentligen? Varför ses en rörelse som förespråkar likhet mellan könen och belyser många strukturer och normer som är direkt skadliga för samhället som något dåligt och som så väldigt många känner sig manade att bekämpa eller ta avstånd ifrån?

Svaret är marxistisk teori (enligt mig personligen så är Marx svaret på väldigt många frågor och funderingar här i livet) och mekanismen bakom konceptet hegemoni. Hegemoni betyder kortfattat “att styra eller ha makt/kontroll” över något. Uttrycket används flitigast när vi talar om politisk makt, så som att USA och deras politik utövar makt och inflytande över resten av världen. USA och dess politik blir då normen, det utgör det “normala” och “riktiga” och alla länder rättar sig efter detta och mäter sig själva utefter det USA förespråkar. Det gör att allt som är annorlunda eller inte så som USA blir “det andra” eller upplevs som hotfullt mot den rådande dominanta politiska strukturen i världen. Hegemoni kan också användas när vi pratar om kulturell makt och dominans och det är den aspekten jag vill fokusera på i det här inlägget.

Inom Marxistisk filosofi beskriver termen kulturell hegemoni hur en minoritet av människor med specifika ideologier och strukturer/normer styr ett samhälle där massorna har varierande ideologier och normer/strukturer. Den styrande gruppen i samhället manipulerar kulturen och själva samhället (ideer, förväntningar, perceptioner, förklaringar, normer, strukturer och värderingar) så att massorna tar till sig deras världsbild och på så sätt blir denna världsbild som är i minoritet påtvingad och sedan accepterad som kulturell norm. Denna världsbild som bara tjänar ett fåtal blir då den universala validerade dominanta ideologin som massorna tror att de har valt själva. Individer försöker desperat uppnå och uppfylla denna dominanta ideologi för att känna att deras liv har en mening. När jag skriver detta så beskriver ett religiöst uttryck det här väldigt bra ” the greatest achievement of the devil is that people don’t believe he exists”. Om vi som folket tror att allt är som det ska vara, att allt vi lever och lär är naturligt, om vi inte ifrågasätter något så lever vi under kulturell hegemoni och tjänar en dominant minoritet i samhället. Slutsatsen blir status quo, dvs sociala, politiska och ekonomiska ojämnlikheter blir motiverade, de framstår som något naturligt och bra för oss alla. Vi ser helt enkelt inte att samhället i sig är en social struktur konstruerad till att tjäna en dominant ideologi, struktur, norm osv.

Hur spelar då feminismen in i allt det här? Jo, det må så vara att en minoritet styr majoriteten och att vi alla tvingas följa ideologin och ojämnlikheterna som vi indoktrineras in i  redan från födseln men hegemonin har det inte helt lätt bara för det.Jag har försökt mig på att rita en liten figur för att underlätta och kunna förklara det hela lite bättre.

Bild

Klicka för större bild

Hegemonin och dess dominanta världsbild utmanas konstant, en kan säga att den konstant är i krig med nya utmanande ideologier som vill störta den rådande världsordningen. Det finns äldre kulturer/ideologier (resterande) som lever kvar men inte längre utgör något hot mot den rådande ideologin. Ett exempel är att kristendomen och det “kristna” sättet att leva på var väldigt dominerande förut men har idag vattnats ur och vi tror inte längre att Gud är skaparen av allting och bör därför lydas. Dock finns vissa kristna värdegrunder kvar som exempelvis förespråkar ojämnlikhet mellan könen som får leva kvar då de passar in i den rådande kulturella hegemonin vi har. Resterande kulturer utmanar inte hegemonin på samma sätt som utmanande eller “radikala” ideologier så som feminismen gör exempelvis.

Feminismen ses som radikal, farlig och något som bör bekämpas eftersom den utmanar den rådande samhällsrodningen, dvs kulturella hegemonin. Människor motsätter sig feminsmen pga stenhård indoktrinering från födseln i den rådande dominanta samhällsordningen till den grad  att de inte kan ställa sig utanför den och se att det de försvarar är direkt skadligt för dom själva. När vi talar om feminism kan ordet “hegemoni” bytas ut mot “patriarket” och det blir inte svårt att se varför män och kvinnor motsätter sig en ideologi som kommer skaka om deras ställning i samhället där män på sikt kommer förlora makt medan kvinnor kommer få utvärdera och möjligen förkasta allt de någonsin lärt sig. Hegemonin/Patriarket bör inte ses som en fast form, något som är hugget i sten utan något som är flytande och har möjligheten att förändras och formas om.

Eftersom det rådande dominanta samhället konstant utmanas så måste det hitta ett sätt att undvika revolution. När ideologier så som feminism kommer upp så brukar hegemonin försöka “tvätta” ur de bitar som ses som radikala och samhällsomvandlande genom att acceptera en del. Kvinnor har exempelvis fått rösträtt, mer rätt till sin kropp osv men inget av detta har egentligen ändrat patriarket och den manliga dominansen i samhället. Det som istället har skett är att massorna idag tror att vi lever jämnställt, att alla kan om vi bara vill och att feminister är något en bör akta sig för då det är radikalt och extremt. Vi har fått lite brödsmulor och vi tror att vi är mätta och belåtna, det beror enbart på att vi innan varit svältfödda, nästan döende och då smakar brödsmulor väldigt bra. Det faktum att männen äter upp allt annat och lever som kungar missar vi i vår tacksamhet för det lilla. Min slutsats blir: så länge feminismen ses som något som faktiskt kan störta samhället och göra en förändring så är vi på rätt väg, det är när vi blir en del i normen, en del i strukturer, när vi tystas med brödsmulor som vi måste börja oroa oss!